The Gargoyles of Craven

Pronunciation Guide

CHARACTERS: 


Bedelia — Beh - deel - ee  - ah 
Darrow — Dare - oh 
Lysandra — Lie - sand - rah 
Quinlan — Quinn - len 
Taran — Tare - ehn 
Meara — Meer - ah 
Etain — Eh - tehn 
Slavin — Slah - vehn 

OTHER: 


Cairn — Kehrn 
Ludivine — Loo - di - veen 

KEEP UP TO DATE! 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon